کمک! نمونه سوالات کنکوری ذخره بازیابی

جهت طرح ابهامات و مشکلات درسی خود به این بخش مراجعه نمایید

مدیر انجمن: rosa_127

قفل شده
optimos
پست: 5
تاریخ عضویت: یک شنبه 19 خرداد 1392, 6:57 pm

کمک! نمونه سوالات کنکوری ذخره بازیابی

پست توسط optimos » شنبه 5 مرداد 1392, 3:07 pm

سلام چند سوال از فایل های پایل که خودم حل کردم لطفا بررسی کنید ببینید جوابها درسته یا نه!!
1.اگر زمان حذف در یک فایل پایل 18.5 میلی ثانیه ورمان درنگ دورانی 6.5 میل یثانیه باشد مطلوبست زمان لازم برای انجام عمل خواندن کل فایل مورد نظر بصورت پی درپی.
ج
2*6.5=13 trw
18.5-13=5.5 زمان واکشی
2*5.5=11 زمان خواندن کل فایل
2.زمان درج ویافتن رکورد بعدی در یک فایل پایل به ترتیب برابر 18 و 12.5 میلی ثانیه است.
اگر تعداد رکوردهای برابر 450 رکورد فرض شود با توجه به داده های زیر نرخ انتقال انبوه را دراین فایل محاسبه نمایید.
.t=300 B/ms
Bf=8
R=3.4 ms
S=5.5 ms
18=5.5+3.4+Btt
18-8.9=Btt
Btt=9.1
9.1=B/300
B=300*9.1=2730 طول بلاک
Bf=B/R
8=2730/R
R=341 طول رکورد
.b=R/BF =450/8=56 تعداد بلاک
S+R+N*Btt=5.5+3.4+56*9.1=518.5 نرخ انتقال انبوه
3.در یک فایل پایل اگر زمان واکشی برای فایلی با 1200 رکورد برابر 18ms باشد و نیز نرخ انتقال انبوه برابر 3/2 نر خ انتقال اسمی و زمان استوانه جویی 3/2 زمان درنگ دورانی باشد با توجه به آنکه زمان بازنویسی برابر 8.5 میلی ثانیه است مطلوبست یافیتن زمان لازم برای به هنگام سازی فایل (Bf=12 و شرط CB<2r برقراراست)
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

4.در یک فایل پایل زمان به هنگام سازی 5/7 زمان حذف از آن فایل و همجنین زمان حذف خود 3/8 زمان لازم برای انتقال بلاک به بافر می باشد. اگر زمان استوانه جویی و درنگ دورانی برابر 5.5 و 8.5 میلی ثانیه باشد چه زمانی صرف انتقال هر بلاک به بافر خواهد شد.
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟//
5.زمان حذف و به هنگام سازی در یک فایل پایل به ترتیب برابر 22.5 و 37 میلی ثانیه است. با وجود اطلاعاتی به شرح زیر مطلوبست زمان بازنویسی .
.t=2190B/ms
B=730 B
S=6.4 ms
37 -22.5=14.5 زمان درج
14.5=6.4+3r+0.33=3r+6.73
.r=2.59
TRW=2r=2*2.59=5.18

6.در یک فایل پایل زمان به هنگام سازی 35ms می باشد و زمان درج و حذف برابر می باشد. اگر زمان درنگ دورانی برابر 7.5 ms باشد.مطلوبست زمان خواندن کل فایل .
2*7.5=15 TRW
35-15=20 زمان واکشی
2*20=40 زمان خواندن کل فایل