صفحه 1 از 1

مشاعره با ............................

ارسال شده: جمعه 11 تیر 1389, 4:07 pm
توسط ابوالفضل جعفري
از اینکه فقط شعرای دیگرون بخونم خسته شدم ؟ چرا خودمون اصلا شاعر نشیم مگه ما چه مونه ؟
حالا یه شعر میگو از ته دلم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ای جوان عاشق دیده ی زیبا مشو / عاشق خال و لب و ابروی زیبا مشو
در عهد دختران نیست وفایی / این پند بگیر از عقل خارج مشو
بر زخم جفای یارت هیچت نشود مرهم / بیهوده در این مسلخ دل به زنجیر مشو
دیدی فرهاد چه نسیبی بر ز عشق / دیدی تیشسه شد هدیه ی عشق عاشق مشو
...............................................
..............................................
..............................................
اگه شما هم شعری دارید که خودتان سرودید خوشحال میشیم بشنویم ؟/؟؟؟؟/؟؟؟؟؟/