نتايج هماهنگ با عبارت جستجو شده : 87

توسط 87konkoori
سه شنبه 2 مهر 1387, 8:11 pm
انجمن: کنکور کاردانی به کارشناسی
موضوع: آزمون دانشگاه آزاد
پاسخ ها: 281
مشاهده: 36691

Re: آزمون دانشگاه آزاد

-
توسط 87konkoori
سه شنبه 2 مهر 1387, 1:46 pm
انجمن: کنکور کاردانی به کارشناسی
موضوع: آزمون دانشگاه آزاد
پاسخ ها: 281
مشاهده: 36691

Re: آزمون دانشگاه آزاد

شما دارید اشتباه میکنید من از دانشگاه آزاد سوال کردم مهندسی تکنولوژی نرم افزار همون گرایشه علمی کاربردیه نرم افزاره دانشگاه آزاده که سالهایه پیش تو دفترچه میومد {سالهایه پیش تو دفترچه آزاد دو گرایشه مهندسی نرم افزار و علمی کاربردیه نرم افزار وجود داشت } مهندسی نرم افزار هنوز به قوته خودش باقیه و شهر...
توسط 87konkoori
پنج شنبه 28 شهریور 1387, 8:47 am
انجمن: کنکور کاردانی به کارشناسی
موضوع: تراز ها و منابع کنکور آزاد87
پاسخ ها: 334
مشاهده: 25186

Re: تراز ها و منابع کنکور آزاد87

.
توسط 87konkoori
چهار شنبه 27 شهریور 1387, 10:52 pm
انجمن: کنکور کاردانی به کارشناسی
موضوع: تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد
پاسخ ها: 69
مشاهده: 7711

Re: تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد

*
توسط 87konkoori
چهار شنبه 27 شهریور 1387, 8:19 am
انجمن: کنکور کاردانی به کارشناسی
موضوع: تراز ها و منابع کنکور آزاد87
پاسخ ها: 334
مشاهده: 25186

Re: تراز ها و منابع کنکور آزاد87

.
توسط 87konkoori
سه شنبه 26 شهریور 1387, 12:13 am
انجمن: کنکور کاردانی به کارشناسی
موضوع: تراز ها و منابع کنکور آزاد87
پاسخ ها: 334
مشاهده: 25186

Re: تراز ها و منابع کنکور آزاد87

..
توسط 87konkoori
دو شنبه 25 شهریور 1387, 7:03 pm
انجمن: کنکور کاردانی به کارشناسی
موضوع: آزمون دانشگاه آزاد
پاسخ ها: 281
مشاهده: 36691

Re: آزمون دانشگاه آزاد

..
توسط 87konkoori
دو شنبه 25 شهریور 1387, 1:59 pm
انجمن: کنکور کاردانی به کارشناسی
موضوع: آزمون دانشگاه آزاد
پاسخ ها: 281
مشاهده: 36691

Re: آزمون دانشگاه آزاد

..
توسط 87konkoori
یک شنبه 24 شهریور 1387, 4:15 pm
انجمن: کنکور کاردانی به کارشناسی
موضوع: آزمون دانشگاه آزاد
پاسخ ها: 281
مشاهده: 36691

Re: آزمون دانشگاه آزاد

.
توسط 87konkoori
یک شنبه 24 شهریور 1387, 10:32 am
انجمن: کنکور کاردانی به کارشناسی
موضوع: تراز ها و منابع کنکور آزاد87
پاسخ ها: 334
مشاهده: 25186

Re: تراز ها و منابع کنکور آزاد87

..
توسط 87konkoori
یک شنبه 24 شهریور 1387, 8:33 am
انجمن: کنکور کاردانی به کارشناسی
موضوع: تراز ها و منابع کنکور آزاد87
پاسخ ها: 334
مشاهده: 25186

Re: تراز ها و منابع کنکور آزاد87

..
توسط 87konkoori
یک شنبه 24 شهریور 1387, 12:11 am
انجمن: کنکور کاردانی به کارشناسی
موضوع: تراز ها و منابع کنکور آزاد87
پاسخ ها: 334
مشاهده: 25186

Re: تراز ها و منابع کنکور آزاد87

...
توسط 87konkoori
چهار شنبه 20 شهریور 1387, 4:47 pm
انجمن: کنکور کاردانی به کارشناسی
موضوع: آزمون دانشگاه آزاد
پاسخ ها: 281
مشاهده: 36691

Re: آزمون دانشگاه آزاد

.